۱۳۹۷-۰۹-۱۲

احتمال استفاده از بدافزارهای ارزکاوی برای جاسوسی از کاربران – طراحی سایت رحمان ایمانی

بدافزارهای ارزکاوی مخفیانه یکی از پیامدهای جانبی افزایش قیمت ارزهای مجازی است اما هکرها ممکن است از آنها برای مقاصد شرورانه دیگری نیز استفاده کنند. «تروی […]
تماس با ما