۱۳۹۷-۰۸-۲۷

هویت خریداران و برچسب قیمت فروشندگان بررسی می‌شود – طراحی سایت رحمان ایمانی

به هر فرد با ارائه کارت ملی تنها یک موبایل فروخته می‌شود، همچنین از این هفته تمامی محصولات رایانه‌ای باید دارای برچسب قیمت باشد. این جدیدترین […]
تماس با ما