۱۳۹۷-۰۹-۰۸

آخرین جومبو جت‌ ۷۴۷ نسل اول بازنشسته می‌شود – طراحی سایت رحمان ایمانی

با پایان پرواز آخرین ۱۰۰-۷۴۷ به نظر می‌رسد به پایان دوران جومبو رسیده‌ایم. آخرین پرواز اولین گونه از بوئینگ ۷۴۷ -هواپیمای ۴۹ ساله که به عنوان […]
تماس با ما