۱۳۹۷-۰۹-۲۲

نازنین دانشور – طراحی سایت رحمان ایمانی

می‌جنگد تا تغییر ایجاد کند، به طعنه‌ها اهمیتی نمی‌دهد و با اینکه بخاطر زن بودن شاهد رفتارهای بدی بوده اما از دیوار کشیدن بین زن و […]
تماس با ما