۱۳۹۷-۰۷-۰۸

پادکسترها راه زیادی در پیش دارند – طراحی سایت رحمان ایمانی

در حالی که از دوران نوجوانی خود چندان فاصله نگرفته بود با برنامه نوجوانان در سال ۷۲ وارد رادیو شد و در سنین نوجوانی شعرهایش را […]
تماس با ما