۱۳۹۷-۱۰-۱۷

ماراتن مالی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود – طراحی سایت رحمان ایمانی

«ماراتن مالی دانشگاه شهید بهشتی» از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ بهمن ماه در همین دانشگاه برگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های بالای بازار سرمایه به دانشجویان و […]
تماس با ما