۱۳۹۷-۰۶-۰۳

سامسونگ امکان غیرفال کردن بیکسبی را به شما نمیدها !

کاربران سامسونگ اس ۹ نمیتوانند دستیار شخصی سامسونگ اس ۹ را غیر فعال کنند و مجبورند به اجبار تحملش کنند در تصویر مشخص است که هیچ […]
تماس با ما