۱۳۹۷-۰۹-۰۱

تاریخچه‌ی مختصر صحنه آهسته؛ از کلیسایی در اتریش تا جیب شما – طراحی سایت رحمان ایمانی

صحنه ی حرکت گلوله به سمت قهرمان داستان را تصور کنید. یا صحنه ی انفجار پشت سر یکی از شخصیت های اصلی فیلم. احتمالاً شما هم […]
تماس با ما