۱۳۹۷-۰۷-۱۶

کلمه اپل در مراسم رونمایی آیفون های جدید چندبار تکرار شد؟ – طراحی سایت رحمان ایمانی

چندی پیش کارشناسان مشخص کردند که چرا هیچکس در مراسم اپل بیش از ده دقیقه صحبت نکرد. حال تحلیلگران قدمی فراتر برداشتند و به بررسی کلمات عنوان شده […]
تماس با ما