۱۳۹۷-۰۷-۱۰

لودر ساندویک؛ معدن چی خودران – طراحی سایت رحمان ایمانی

کارشناسان دنیای خودرو زمان دقیقی از تکامل خودروهای خودران و استفاده کامل از تکنولوژی های خودمختار ارائه نمی دهند.هرچند تکنولوژی های مربوط به خودروهای خودران روز […]
تماس با ما